Fiskeplatsen.se

 

Hem |Blogg |  Forum  | Filmer | Bilder | Länkar | Tips o Tricks | Fiskeplatser | Båt  
(Källa: Fiskeguide Södermanlands län, Länsstyrelsen i Södermanland)

Oxelösunds Skärgård

Fritt handredskapsfiske. Fritt men begränsat nätfiske och trolling, dels på allmänt vatten, dels på Oxelösunds kommuns enskilda vatten. Oxelösunds skärgård bjuder på omväxlande fiskemöjligheter. Det finns bra gäddfiske i innerskärgården. Flundra och ål fiskas hela sommaren, storabborren fångas på sensommaren. Sik fiskas med nät på hösten och metas med mask på våren. Strömmingen går till både höst och vår. Mångåriga utsättningar av havsöring börjar ge ett allt bättre öringfiske under höst, vinter och vår. Ute till havs, runt Hävringe, har flera laxar i 20-kilosklassen landats via trolling under senare år.

Oxelösunds fiskehamn är en bra utgångspunkt för fisketuren. I hamnen finns parkering för bil och husvagn, sjösättningsramper, båtplatser.
Fiskecampen har öppet året runt med fyra stugor att hyra. Vid campen kan du hyra båt och fiskeguide. Olika fiskturer ordnas också, Femöre Marina, tel 0155-340 61, www.femoremarina.nu eller via Turistbyrån tel 0155-381 70.

Sjösättningsramper som är öppna för allmänheten finns vid följande hamnar: Fiskehamnen, Badhusviken, Stenvik, Ramdalshamnen, Sjöängen och Sandviken.Inom av Oxelösunds kommun ägda fiskevatten som är streckmarkerat på kartan får alla fiska med långrev, max 100 krokar och med 12 angeldon. Vidare får man på det vattenområde som är markerat med lodräta streck fiska med max 125 meter bottensatt nät, näten får vara max 210
cm djupa. Redskapen skall märkas och utmärkas enligt lag, fiskekulor i var ände med namn och adress/telefonnummer tydligt skrivet samt ER som visar att du fiskar på kommunens vatten med Enskild Rätt.

 

 

 

 

 

Oxelösunds Skärgård

fiskeplatsen.se © 2006